Termostrips +37 … +65°C

Testostrips temperaturindikator

Testoterm er selvklebende temperaturstrips som endrer farge når temperaturen overstiger en bestemt verdi. Dette gjør dem ideelle for å overvåke temperaturen av produkter og prosesser der temperaturen ikke skal overstige en viss grense, dvs. for flytting eller små gjenstander som kretskort, for langsiktig overvåking av lager, transport, temperaturer i laboratorier, generelt områder hvor det er vankelig å utføre vanlige overflatemålinger.

Temperatur strimler er tilgjengelig i hefter på 10. Termostripsen festes på objektet du ønsker å måle.

Stipsen har en temperaturskala fra 37 ° C til 65 ° C, som er oppdelt i små hvite felter. Så snart en bestemt temperatur er blitt overskredet, endrer strimmel farge i de aktuelle boksene i løpet av 2 til 3 sekunder. Temperatur trinnene for de enkelte bokser er som følger: 37 ° C, 40 ° C,43 ° C, 46 ° C, 49 ° C,54 ° C, 60 ° C og 65 ° C.

355,00kr eks. mva