Fjernkontroll – GfG RC2

Fjernkontrollen RC2 brukes for kontroll eller justering av Zeropoint og følsomhet ved testing av transmittern.

Noen av brennbare gasser er lettere enn luft. Hvis en sender er installert nær taket, kan det kobles til fjernkontrollen med et fast installert kabel med plugg tilkobling. Dermed kan alle justeringer gjøres komfortabelt fra gulvnivå . Betjeningspanelet kan brukes til å styre flere transmittere.

Ved bruk av transmittere uten display, viser fjernkontroll gjeldende verdier på sin egen skjerm. Ved bruk på transmittere med display så viser fjernkontrollen samme verdier. Inspeksjon, vedlikehold og justering er derfor sterkt forenklet.

Fjernkontrollen kan være koblet til eller koblet fra transmittern til og med i et EX-område.

Produktnr: gfg-rc2 Kategori: