Stasjonær IR-gasstransmitter for brennbare gasser – GfG IR29

(NDIR) IR-teknologi med økt sikkerhet

IR-sendere har blitt anerkjent som pålitelige gass varslingssystemer for eksplosjonsvern. De blir brukt til deteksjon av enkelte brennbare gasser eller et bredt utvalg av gasser. Dette innebærer å sende en IR-stråle med en viss lysintensitet gjennom et målemellomrom, og deretter fange den med en detektor. Deler av denne stråle blir absorbert av, blant annet, hydrokarbonmolekyler. Den reduserte lysintensitet av bølgen er registrert av en stråledetektor og omdannes til et signal som den eksisterende gasskonsentrasjonen % LEL.

  • IR-Transmitter for eksplosjonsbeskyttelse med økt sikkerhet
  • Patentert IR-teknologi (NDIR)
  • 4-lysstråler, 4-bølgelengde teknologi
  • Temperatur, fuktighet og trykk-kompensasjon
  • Vedlikehold og servicevennlig
  • Tenning beskyttelsesklasse med økt sikkerhet
Produktnr: gfg-ir29 Kategori: