Alt om kalibrering

Hvorfor må vi kalibrere?

For flere virksomheter kan det være kritisk hvis instrumentet viser feil. For eksempel hvis instrumentet viser 2°C feil,  7%RH fuktighet for mye/lite eller hvis manometeret viser for lavt trykk i anlegget kan det ha store konsekvenser for produksjonen. Det er derfor viktig å vite hvor feilen ligger. Er det feil trykk på prosessen? Er det feil temperatur i kjølekjeden eller viser kjøle/varmeskapet avvik? Så her er det viktig med kalibrering slik at man vet at instrumentet viser riktig måleverdi.

Bilde inne i lab

 

Hva er kalibrering?

Kort sagt, vil vi se på avviket til instrumentet ditt.
Å kalibrere betyr at vi identifiserer hvor stort avviket er måleinstrumentet, slik at du vet at det måler riktig. Instrumentet blir sammenlignet opp mot vår normal, som kontrolleres annet hvert år hos Justervesenet. Vårt referanse instrument (normal), må være tre til fem ganger mer nøyaktig enn instrumentet vi kalibrerer.

For eksempel hvis du har en testo 108 som måler med ±1,0 grad, så må vi måle med ±0,3 eller lavere, i dette tilfelle er vårt referanseinstrument ca 3 ganger bedre.

bilde av klimaskap

Hvor ofte må vi kalibrere?

For at du alltid skal vite at instrumentet gir riktige målinger er det viktig å regelmessig kalibrere. Viser instrumentet feil målinger kan det blant annet føre til økonomiske tap, som resultat av feil i produksjon som medfører at produktene ikke kan videreselges.

De fleste produsentene, inkludert Testo, anbefaler årlig kalibrering.

Hvilken kalibrering skal vi velge?

Hos oss kan du velge mellom akkreditert og sporbar kalibrering på temperatur.

Akkreditert og ikke akkreditert kalibrering gjennomgår samme testparameter, men med akkreditert kalibrering går vi enda dypere i testen.

Uansett hva du velger vil du sammen med ditt kalibrerte instrument eller føler motta et kalibreringbevis som dokumentasjon på at en kvalifisert kalibrering har blitt utført.

Sporbar kalibrering (ikke akkreditert)

Sporbar kalibrering er et rimeligere alternativ og holder for deg som kun ønsker å vite om instrumentet gir riktige målinger. Med sporbar kalibrering kan vi spore tilbake til definisjonen av målestørrelsen via en ubrutt kjede av kalibreringer der alle har angitt måleusikkerhet. Sporbarhet angis vanligvis til nasjonal eller internasjonal standard.

Akkreditert

Akkreditert kalibrering bygger på de samme prosedyrene som sporbar kalibrering, men man jobber med en større nøyaktighet i forhold til refereanseinstrumentene som brukes i tillegg til at høyere krav stilles til utførelsen av kalibreringen. Akkreditert kalibrering betyr også at vi har godkjente prosedyrer for å utføre kalibrering på en tilfredsstillende måte og at vi har styringssystem etter ISO17025 standard. Vårt kalibreringsnummer er 056. 

Hos oss kan du velge kalibreringspunkter for ditt måleinstrument i henhold til dine individuelle kvalitetskrav eller behov. 

Hva får du under kalibreringen?

  • Vi tar en visuell inspeksjon og rengjør instrumentet
  • Det blir foretatt en teknisk inspeksjon av utstyrsfunksjoner
  • I kalibreringssertifikat blir det oppgitt referanse verdi, avlest verdi på instrumentet, avvik, måleusikkerheten, nøyaktighet og status (pass/feil) i forhold til spesifikasjonen ditt instrument
  • Du får kalibreringssertifikat sendt på mail og kalibreringsmerke på måleinstrumentet 
  • Reparasjon, utskifting og justering i konsultasjon med deg som eier instrumentet

kalibrering av fukt.

Hvor lang tid tar det å kalibrere måleinstrumentet?

Vanligvis vil vi kunne sende instrumentet ditt tilbake innen fem dager etter at vi har mottatt instrumentet. Dette gjelder per instrument eller i tilfeller hvor det er opptil 20 instrumenter som skal kalibreres likt.

Du kan bestille expresslevering hvor vi vil sende instrumentet tilbake to dager etter at vi har mottatt det. Ved valg av express vil det legges på 50% tillegg på kalibreringsprisen. Dette gjelder per instrument eller i tilfeller hvor det er opptil 20 samme instrumenter som skal kalibreres likt.

rad med verktøy

Spørsmål om kalibrering?