Alt om kalibrering

Med vårt laboratorium i Oslo kan vil kalibrere ditt instrument slik at du er sikker på at måleinstrumentene dine viser det de skal.

Her hos oss i Max Sievert har vi raske leveringstider for kalibrering og service av ditt instrument til en rimelig pris. Vi bruker dør-til-dør levering slik at du skal ha instrumentet i hånden så raskt som mulig. Raskest og billigst levering får du ved å bestille per e-post.

Laboratoriet vårt i Oslo er akkreditert akkreditert av Norsk Akkreditering (CAL 052) senest i 2020 på temperatur i måleområde -80°C til + 660 °C.

Våre ingeniører og teknikere er alltid oppdatert på teknisk kunnskap og løser din oppgave på en profesjonell måte i henhold til gitte regelverk.

Hvorfor må vi kalibrere?

For noen kan det være kritisk, for eksempel ved matproduksjon, hvis instrumentet viser 2°C feil eller 7% fuktighet for mye/lite eller for lavt trykk i anlegget. Hvordan kan man vite hvor feilen ligger? Er det feil trykk på prosessen? Er det feil temperatur i kjølekjeden eller viser kjøle/varmeskapet avvik? Så her er det viktig med kalibrering slik at man vet at instrumentet viser riktig måleverdi.

Bilde inne i lab

Hvor ofte må vi kalibrere?

For at du alltid skal vite at instrumentet ditt gir riktige målinger er det viktig å regelmessig kalibrere måleinstrumentet. Viser instrumentet ditt feile målinger kan det blant annet føre til økonomiske tap, som resultat av feil i produksjon som medfører at produktene ikke kan videreselges.

De fleste produsentene, inkludert Testo, anbefaler årlig kalibrering.

Hva er kalibrering?

Kort sagt, vil vi se på avviket til instrumentet ditt.
Å kalibrere ditt instrument betyr at vi identifiserer hvor stort avviket er på ditt instrument, slik at du vet at det måler riktig. Vi sammenligner ditt instrumentet opp mot vår normal, som kontrolleres annet hvert år hos Justervesenet. Vårt referanse instrument (normal), må være tre til fem ganger mer nøyaktig enn instrumentet vi kalibrerer.

For eksempel hvis du har en testo 108 som måler med ±1 grad, så må vi måle med 0,3 eller lavere, i dette tilfelle er vårt referanseinstrument 3 ganger bedre.

bilde av klimaskap

Hvilken kalibrering skal vi velge?

Hos oss kan du velge mellom akkreditert og ikke akkreditert kalibrering på temperatur.

Akkreditert og ikke akkreditert kalibrering gjennomgår samme testparameter, men med akkreditert kalibrering går vi enda dypere i testen.

Uansett hva du velger vil du sammen med ditt kalibrerte instrument eller føler motta et kalibreringbevis som dokumentasjon på at en kvalifisert kalibrering har blitt utført.

Akkreditert

Akkreditert kalibrering betyr at vi har godkjente prosedyrer for å utføre kalibrering på tilfredsstillende måte og vi har styringssystem etter ISO 17025 standard

Hos oss kan du velge kalibreringspunkter for ditt måleinstrument i henhold til dine individuelle kvalitetskrav eller behov.

Standard sporbar kalibrering (ikke akkreditert)

Standard sporbar kalibrering er rimeligere alternativ og holder for deg som kun ønsker å vite om instrumentet ditt gir riktige målinger.
Med sporbar kalibrering kan vi spore tilbake til definisjonen av målestørrelsen via en ubrutt kjede av kalibreringer der alle har angitt måleusikkerhet. Sporbarhet angis vanligvis til nasjonal eller internasjonal standard.

Hva får du under kalibreringen?

  • Vi tar en visuell inspeksjon og rengjør av instrumentet
  • Det blir foretatt en teknisk inspeksjon av utstyrsfunksjoner
  • I kalibreringssertifikat blir det oppgitt referanse verdi, avlest verdi på instrumentet ditt, avvik, måleusikkerheten, nøyaktighet på instrumentet ditt og status (pass/feil) i forhold til spesifikasjonen ditt instrument
  • Du får kalibreringssertifikat og kalibreringsmerke
  • Reparasjon, utskifting og justering i konsultasjon med deg som eier instrumentet

kalibrering av fukt.

Hvor lang tid tar det å kalibrere måleinstrumentet?

Vanligvis vil vi kunne sende instrumentet ditt tilbake innen fem dager etter at vi har mottatt instrumentet. Dette gjelder per instrument eller i tilfeller hvor det er opptil 20 instrumenter som skal kalibreres likt.

Du kan bestille expresslevering hvor vi vil sende instrumentet tilbake to dager etter at vi har mottatt det. Ved valg av express vil det legges på 50% tillegg på kalibreringsprisen. Dette gjelder per instrument eller i tilfeller hvor det er opptil 20 samme instrumenter som skal kalibreres likt.

rad med verktøy

Spørsmål om kalibrering?