Turbinanemometer – Testo 416

Testo 416 er et kompakt turbinanemometer med fast tilkoplet føler og teleskopisk håndtak (maks. 890mm). Volumstrømmen vises direkte i displayet, og det er raskt og enkelt å legge inn tverrsnittet. Turbinanemometeret kan ta gjennomsnittsmålinger over tid og posisjoner er mulig.

  • Måleområde : +0,6 til +40 m/s
  • Nøyaktighet: ±(0,2 m/s + 1,5% av mv)
  • Viser direkte volumstrøm
  • Gjennomsnittsmåling over tid og posisjon
  • Maks/min. verdier
  • Auto av funksjon
  • Hold tast for å fryse avlesning
  • Opplyst display

Testo 416 viser direkte volumstrøm og lufthastighet. Hold funksjonen gjør det enkelt å lese av øyeblikksvedien i displayet. Tysk kvalitet sikrer deg et fleksibelt og nøyaktig instrument til de fleste måleoppgaver.

5450,00kr eks. mva

Produktnr: 0560 4160 Kategori: