testo ɛ-Marker – referanseklistremerker for å bestemme emissivitet og temperatur

testo ɛ-Marker

  • Referanseklistremerker for automatisk bestemmelse og innstilling av emissivitet og reflektert temperatur (ved hjelp av en termisk kamera med testo ɛ-Assist-funksjonen)
  • Lag nøyaktige termiske bilder raskt og enkelt med testo ɛ-markør
  • Leveringsantall: 10 avslag

Ta termiske bilder enkelt og nøyaktig med testo ɛ-markøren. Med testo ɛ-markøren vil ikke bare din termiske kamera med testo ɛ-Assist-funksjonen bestemme emissiviteten (ɛ) og reflektert temperatur (RTC) til måleobjektet automatisk, den vil også stille begge verdiene automatisk.

Kategori: