TEMPERATURFØLER MED KERAMISK BESKYTTELSESRØR OG KOBLINGSHODE

Temperaturføler beregnet for bruk i varmebehandlingsovner, kjeler etc.

  • Temperaturområder:
    0 til 1300°C TC type S, R
    600 til 1600°C TC type B
  • Termoelementtyper R, S eller B
    Dimensjoner tilasses ditt behov, se databladet under Tekniske detaljer.
Produktnr: MS-TTSC-42 Kategori: