Stasjonær gasstransmitter for oksygen – GfG ZD22

Overlegen teknologi

Senderen ZD22 er spesielt designet for langsiktig overvåking av oksygenkonsentrasjoner. Den integrerte amperometrisk oksygensensor er basert på en elektrokjemisk oksygenpumping celle fremstilt av zirkoniumdioksyd. Det er preget av sin robusthet, en svært høy levealder og sin enestående langsiktige stabilitet. Den integrerte termostatiske kontrollen av sensorelementet oppnår nøyaktige måleresultater i hele temperaturområdet, uavhengig av driftstemperaturen. Sensoren registrerer selektivt oksygen og er følsom for mange sensorgiftstoff som er kjent ved de elektrokjemiske følere. Den kan også anvendes permanent i omgivelser med høy konsentrasjon av CO2 eller i tørr atmosfære. Et spesielt utstyr er tilgjengelig for å beskytte senderen når de brukes i svært vanskelig.

  • Gasskonsentrasjonen er vist på bakgrunnsbelyst grafisk display
  • Mindre ledninger kreves (RS485 / BUS)
  • Langsiktige stabile sensorer >beregnet for mer enn 5 år
  • Lite vedlikehold innsats
  • Status og funksjonsdisplay, direkte på senderen
  • Innstillinger via tastaturet, potensiometer eller via null-tasten
  • Optisk og akustisk signalgenerator
Produktnr: GFG-ZD22 Kategorier: , ,