Integrert gass-system for giftige gasser, hydrogen og oksygen – GfG GMA36 Pro

Komplett transmitter og kontroller i en enhet!

  • Kraftig, integrert lydalarm
  • Stort, opplyst LCD display
  • Pluggbare smarte sensorer
  • Enkel betjening med tre knapper
  • Enkelt vedlikehold
  • Automatisk kalibrering
  • Vanntett instrumenthus (IP54)

Giftige gasser, er oksygen og hydrogen overvåkes kontinuerlig og pålitelig.

Når gasskonsentrasjonen overstiger den programmerte terskelverdien, varsler instrumentet umiddelbart med den integrerte lydalarmen og med LED-lys. I tillegg sendes alarmsignalet via reléer til eksterne alarmsystemer og brytere.

Et autokalibreringsprogram sørger for automatisk justering av målesignalet mot en testgass. Instrumentet er dessuten utstyrt med forhåndskalibrerte elektrokjemiske sensorer som kan byttes uten å åpne innkapslingen. Dette gir enklest mulig vedlikehold.

Gass-systemet leveres med 3 reléer: 2 alarmreléer for styring av eksterne alarmer, brytere osv. Et tredje relé brukes til å indikere overskredne ekstremgrenser og funksjonsfeil.

Produktnr: gfg-gma36pro Kategori: