Duggpunkt sett DS 400 for overvåking av medisinsk trykkluft

Visning av fuktighetsforhold i ppm og trykkduggpunkt.

Sammenlignet med DIN EN 737-3 inneholder monografien “Aer medicalis” i vedlegget til den europeiske farmakopéen i hovedsak endrede renhetsegenskaper, mens spesielt den drastiske reduksjonen av duggpunktstemperaturen til -46 ° C atmosfærisk (dette tilsvarer 67 ppm V / V) fører til betydelige vanskeligheter. Verdien 67 ppm V/V for vann tilsvarer kondenspunktet ved et trykk på 200 bar og en temperatur på 11 ºC. Denne begrensningen av vanninnholdet til kondenspunktet er nødvendig siden kondensering av vann kan forårsake korrosjonsskader og dessuten kan favorisere økningen av mikrober.

Produktnummer: 0601 0513 Kategorier: , , ,