Hetetrådsføler inkl. temperatur – fast kabel

For målinger i ventilasjonskanaler: Bruk denne hetetrådsføleren (med det kompatible måleinstrumentet) til å måle lufthastighet, luftmengde og lufttemperatur.

  • Intuitiv: strukturert målemeny for luftmengde og parallell bestemmelse av lufthastighet, luftmengde og lufttemperatur
  • Presis: automatisk absolutt trykk kompensasjon garanterer nøyaktige måleresultater
  • Praktisk: integrert teleskop som kan utvides til 0,85 m, med skalering, gjør det enkelt å måle i et hvilket som helst tverrsnitt
  • Intelligent kalibreringskonsept

3540,00kr eks. mva