Vi nordmenn er stolte av fisken vår og med god grunn. Derfor må mann hele tiden være sikker på at fisken vi serverer til sluttbrukeren er optimal.

Kvaliteten av frosne og fersk fisk er avhengig av å holde riktig temperatur, slik at fisken ikke blir ødelagt. Derfor har flere selskaper, leverandører og myndigheter satt krav til temperaturen til fisken. Å holde temperaturen lav er viktig for å unngå vekst av mikroorganismer og unngå listeria.

I 1959 ble HACCP -reguleringen utviklet for å minimere disse risikoene for blant annet fisk. For å overholde interne, eksterne og Mattilsynet krav er det viktige og ha det riktige utstyret i orden.

Vi kan ikke hjelpe dere med alt innen HACCP, men vi kan tilby et variert utvalg av måleinstrumenter som oppfyller kravene til HACCP og egne krav til matrygghet – gjennom hele kjeden fra smolt til transport – på en enkel måte. Med våre produkter kan du være sikker på at lagring og bearbeiding av din fisk er i samsvar emd god matsikkerhet.