Hva er forskjellen mellom Pt100, Pt200, Pt500 og Pt1000 element?

Motstandstermometere er et av de mest brukte temperaturdetektorene innen industri og forskning. De leveres i mange forskjellige typer, de mest vanlige betegnes som Pt100, Pt200, Pt500 og Pt1000. Betegnelsen referer til en detektor som er laget av platina (kjemisk tegn Pt), og tallet er den elektriske mostanden i Ohm(Ω) ved 0°C.

Hvorfor så mange typer?

I en målekrets vil også kabelen til føleren inngå i målekretsen. Dette kan det kompenseres for på flere måter, de mest vanlige er er 3-leder og 4-leder koblinger. Her kan motstanden i kabelen helt elimineres.

Jo høyere mostanden er ved 0°C, jo større blir mostandsendingen ved en gitt temperaturendring. For Pt1000 er denne endringer 10 x endringen større en for Pt100 (ca. 0,385ohm/°C for Pt100 og 3,85ohm/°C for Pt1000). I de tilfellene det ikke er praktisk å benyttes 3- eller 4-leder kopling, kan det benyttes et element med høyere motstand ved 0°C. Målefeilen vil da bli tilsvarende redusert.

I vanlige industrimålinger er Pt100 å foretrekke. For ekstremt nøyaktige målinger på laboratorier benyttes også Pt25 og Pt0,25.

Eksempler:

2-leder kobling

Effekt ved bruk av Pt100 i 2-leder kobling med 20 m kabellengde av 1,5mm2 instrumentkabel.

Denne kabelen har en motstand på ca. 12,1 ohm pr. km. Med en lengde på 20 m gir dette en tilleggsmotstand på 0,48 ohm, noe som vil gi en avlesning på ca. 1,2°C for høy temperatur.

4-leder kobling

Målestrømmen tilføres Pt elementet med et separat lederpar. Den resulterende spenningen over Pt-elementet avleses av det andre lederparet, det medfører ikke noe spenningsfall og målefeil.

3-leder kobling

Målestrømmen sendes gjennom Pt-elementet og 2 av lederne. En akkurat like stor strøm men med motsatt retning sendes gjennom 2 av lederne, men ikke gjennom Pt elementet. Under forutsetning av at ledningsmostanden er lik i tilledningene, blir effekten av disse eliminert.

Pt = positive temperature coefficient PTC
NTC = negative temperature coefficient