Om Max Sievert AS

Vi har bistått våre kunder med kunnskap, instrumenter, service og kalibrering. Noe som har vært en gjensidig glede siden tidlig 1970-tallet.

I alle år har vi jobbet aktivt for å knyttet oss opp mot de beste produsentene innen temperatur, fuktighet, væske, gass, loggere, overvåking, kjøling og VVS. Dette er blant annet Testo instrumenter (Tyskland), TC sensorer(UK), Isotech kalibrering (UK), GfG gassdetektorer (UK), Limatherm (Polen), Simex prosess loggere (Polen) og mange flere.

Felles for alle er at de over tid har tilpasset og forbedret sin produktportefølje i samsvar med markedsutviklingen og innspill fra våre kunder og deres behov.

Resultatet er robuste, nøyaktige og effektive instrument løsninger som gir våre kunder den tryggheten som er nødvendig i et marked med stadig forbedrede krav til kvalitet, dokumentasjon og service. Dette sammen med vår gode service og tilbud om intern-kalibrering.

Max Sievert AS er i dag en organisasjon som har som drivkraft for å utvikle egen kompetanse som igjen kommer kundene våre til gode.

Historie

«Sievert er en avledet SI-enhet for bestemmelse av biologisk effekt av ioniserende stråling. Symbolet for sievert er Sv. Navnet kommer fra den svenske fysiker og medisiner Rolf Maximilian Sievert.»

Vi ble etablert på tidlig 1970-tallet, som et datterselskap av AB Max Sievert. I løpet av denne perioden har vi knyttet til oss en gruppe produsenter med spisskompetanse innen temperatur, termografi, væske, gass, loggere, overvåking, kjøling og VVS.

I dag og fremover

Teknologi gir nye muligheter, legger til rette for verdiskapning og tar virksomheter inn i fremtiden. Våre kunder kan utnytte disse mulighetene, og med vår kunnskap og erfaring kan vi hjelpe deg på veien.

Lavt brukergrensesnitt gir en bedre brukeropplevelsen og sikrer samtidig effektiviseringsgevinsten for kundene våre. Spesielt med tanke på oversikt på deres kjølekjede i realtid, reduksjon av tidskrevende papiroppfølging og effektivisering av gode medarbeidere.

Feilkilder i form av feilregistreringer elimineres og dokumentasjon i form av tilpassede rapporter etableres hurtig.

Vi tilbyr gode digitale brukeropplevelser, trygge skyløsninger, gode sensor løsninger som bidrar til at våre kunder skal kunne fokusere på det de er godt til. Og vi gjør det vi er best på.

Gammelt målerinstrument

Med over 40 år i bransjen har vi sett den utrolige fremgangen for måleutstyr.