Mapping av lager og lokaler

Utforskning av temperaturforhold i lager og andre lokaler, også kalt temperaturkartlegging eller enkelt og greit «mappning», er en vanlig praksis i bransjer som håndterer varer, logistikk og farmasøytisk produksjon. Formålet er å sikre at temperaturene i rommene opprettholder spesifikke grenseverdier for å beskytte kvaliteten på lagrede produkter.

Det er viktig å identifisere og forstå store temperaturforskjeller, både om sommeren og om vinteren, for å vite hvordan slike forskjeller påvirker det indre klimaet i viktige områder. Dette gjør det mulig å ta nødvendige tiltak for å unngå potensielle skader på sensitive varer.

Vårt tilbud om kartlegging i 3 trinn:

Trinn1:

Prosessen med temperaturkartlegging begynner med en grundig forundersøkelse, der alle tegninger og parametere blir nøye vurdert. Dette gir et grundig grunnlag for å bestemme plasseringen av målepunkter, som er avgjørende for å få en pålitelig oversikt over temperaturforholdene i hele lageret. Viktige områder, som nær vinduer eller dører der temperaturer kan avvike, blir spesielt fokusert på.

Et utarbeidet dokument blir deretter sendt til kunden for godkjenning av alle målepunkter. Hele prosessen dokumenteres grundig for å sikre at informasjonen er tilgjengelig og forståelig for kunder og myndigheter.

Trinn 2:

Under selve kartleggingen gjennomføres også en termografering for å identifisere eventuelle svake punkter i rommene. Dette gjør det mulig å rette opp eventuelle problemer og sikre nøyaktige målinger.

Trinn 3:

Etter at målingene er fullført, blir alle loggere demontert og en akkreditert kalibrering utføres for å bekrefte at alle måleinstrumenter har fungert korrekt. Deretter analyseres resultatene nøye og presenteres i en detaljert rapport, som inkluderer temperaturvariasjoner ved hvert målepunkt og identifisering av de varmeste og kaldeste områdene i hvert rom.

Kontakt oss

Hvis det er spørsmål eller behov for å bestille temperaturkartleggingstjenester, oppfordres kundene til å kontakte Max Sievert via e-post på kalibrering@maxsievert.no, og de vil få svar så snart som mulig.

Pris

Ta kontakt med oss for pris og hvordan vi kan hjelpe deg.

Spørsmål om mapping?