Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakter kan brukes til bland annet innregulering og kontroll av ventilasjonsanlegg direkte på avtrekk og tilluftsventiler for flow og luftmengde. Ventilasjon og inneklima er ett av våre fokusområder. Vi tilbyr trolig markeds bredeste program av måletrakter. Sammen med våre multifunksjonsinstrumenter vil du finne løsningen som effektiviserer din arbeidsdag.
Filtrer