Turbulensføler med fast kabel (kabellengde 1,4 m) og kalibreringsprotokoll

Turbulens/trekkføler til testo 400 / 440

  • Intuitivt: tydelig strukturert målemeny for å bestemme graden av turbulens og trekkrisiko i henhold til EN ISO 7730 / ASHRAE 55
  • Presis: kompakt sonde for måling av lufthastighet og lufttemperatur – høy presisjon, selv ved lave lufthastigheter
  • Praktisk: valgfritt målestativ for å sikre standard-kompatibel plassering av sonder
  • Intelligent kalibreringskonsept

For å bestemme graden av turbulens og trekkrisiko på arbeidsplasser: bruk turbulenssonden (med det kompatible måleinstrumentet (testo 400 / 440) for å måle lufthastighet og lufttemperatur.

11395,00kr eks. mva