Digital Turbulensføler med fast kabel

9850,00kr eks. mva

For å bestemme graden av turbulens og trekkrisiko på arbeidsplasser: Bruk turbulensføleren (med det kompatible måleinstrumentet) til å måle lufthastighet og lufttemperatur.

  • Intuitivt: tydelig strukturert målemeny for å kalkulere graden av turbulens og trekkrisiko i henhold til EN ISO 7730 / ASHRAE 55
  • Presis: kompakt føler for måling av lufthastighet og lufttemperatur – høy presisjon, selv ved lave lufthastigheter
  • Praktisk: valgfritt måle stativ for å sikre standard-kompatibel posisjonering av følere
  • Intelligent kalibreringskonsept