Testo Saveris Ruter V2.0, 2,4 GHZ

Radiolinken kan forbedres eller forlenges under dårlige strukturelle forhold ved å bruke en ruter. Flere rutere kan selvfølgelig brukes i testo Saveris-systemet. Samtidig gir seriell veksling av opptil 3 rutere V 2.0 høyeste fleksibilitet i trådløst rekkevidde.

  • Ruter for å utvide det trådløse området
  • Mulighet for å bruke flere rutere i ett system
  • Mulighet for å koble opptil 3 rutere i serie
  • Opp til 5 rutere

1270,00kr eks. mva

Produktnr: 0572 0259 Kategori: