Nanopartikkelteller -Testo DiSCmini

Håndholdt instrument for måling av nanopartikler i luft

  • Måling og visning samtidig av antall partikler i konsentrasjonen, gjennomsnittlig partikkeldiameter og LDSA (Lung Deposited Surface Area) med en tidsoppløsning på 1 sekund
  • Trenger ikke væske for å fungere
  • Vibrasjonstestet og kan brukes i alle ulike posisjoner
  • Brukes med batteri og Mascot-lader for langtidsmålinger

Bruk testo DiscMini for å overvåke personlig eksponering av ultrafine partikler (UFP) i arbeidsområder, eller for å se giftige gasser som dieselsot. Dette instrumentet vil gjøre deg i stand til å redusere en eventuell helserisiko

Produktnr: 133 Kategorier: ,