testo 480 – Ventilasjon Pro!

20855,00kr eks. mva

HVAC koffert

Denne kofferten inneholder:

Testo 480 – Testo 480 er instrumentet hvor man kan koble til 3 følere på samme instrument, pluss temperaturfølere og trykk.
Testo hetetrådsføler med artikulert føler
Pitotrør
Silikonslanger