testo 480 m.WBGT varmestråling m.transportkoffert

38830,00kr eks. mva

WBGT måling på arbeidsplasser som er utsatt for varmestråling.
Bruk WBGT sonden (Wet Bulb Globe Temperature) for å måle og overvåke varmepåkjenning , f.eks i stålindustrien.
Mål WBGT indeksen i samsvar med standardene. I testo 480 er denne klimaet indeksen fastsatt i henhold til DIN 33403 og ISO 7243.
Brukes til å sikre at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen ligger innefor godkjente parameter.Termisk stråling (det vil si den operative eller oppfattet temperatur) kan i miljøet bestemmes med testo Globe termometer (best.nr. 0602 0743.); Dette består av en svart hul kobber kule som har spissen av et kvikksølvtermometer i midten. Den operative temperaturen måles med et Globe termometer med en diameter 150 mm tilsvarer fortrinnsvis med folks oppfattelse av temperaturer til ± 0,41 K.