Ventilasjonspakke! – lufthastighet, luftmengde, temp og RH – levert i koffert!

Målekoffert for ventilasjonsteknikeren!

Flerfunksjonsinstrumentet testo 435 er din pålitelige partner for måling av luftmengde, lufthastighet, temperatur og fukt i kanal for eksempel.

Testo 435 måler differansetrykk, trekk, og overflatetemperatur. I denne kofferten finner du hetetrådsføler for måling av lufthastighet og luftmengde, samt fukt og temperatur.

Pakkepris er for 435-4 med hetetrådføler, 5 m silikonslange, type K trådføler, strømforsyning, programvare, usb-kabel kalibreringsprotokoll. Leveres i koffert.

 

12760,00kr eks. mva