Vingehjulssett med luftstrømsutretter og trakter – Testo 417 sett 2

Bruk testovent 417 traktsett (i forbindelse med det aktuelle måleutstyret) for måling av luftmengden i luftut- og inntak raskt og enkelt. Med dette traktsettet er den tidkrevende sløyfe-metoden en saga blott. Passer for luftut-og inntak opp til 330 x 330 mm og er enkel å montere.

Måling av lufthastigheten og korrekt beregning av luftmengden ved ventilasjonsutløp kan være en utfordring. Med tanke på at det kan skapes turbulens kan det gjøre ventilasjonsmåling vanskeligere. Turbulens er spesielt sterk på virvelutløp, som gjør enda måleunøyaktigheter sannsynlig.

Sammen med måletraktene og testovent 417 luftstrømsutretter, er testo 417 vingehjulsmåler ideell for luftmengdemålinger på ventiler, både med og uten .

6630,00kr eks. mva