Luftmengdemåler – Testo 417

Testo 417 er et kompakt turbinanemometer med Ø 100 mm som kan måle lufthastighet, volumstrøm og temperatur. Volumstrømmen vises direkte i displayet, og det er raskt og enkelt å legge inn tverrsnitt. Med et tastetrykk kan også temperaturen avleses..

  • Måleområder: (NTC) 0 til +50°C, Turbin: +0,3 til +20 m/s, Volum: 0 til 99.999 m³/h
  • Viser strømretningen
  • Måler luftmengde, lufthastighet og temperatur
  • Gjennomsnittsmåling over tid og posisjon
  • Maks/min. verdier
  • Auto av funksjon
  • Hold tast for å fryse avlesning
  • Opplyst display

Testo 417 med stort turbinanemometer viser direkte luftmengde, lufthastighet og temperatur. Viser strømretning, dvs om det er til eller fra luft. Dette vises i displayet med en pil. Kan leveres med måletrakter (2 str.) Testo 417 montert i en måletrakt gir en eksakt og effektiv måling av luftstrømmen. Tysk kvalitet sikrer deg et fleksibelt og nøyaktig instrument til de fleste måleoppgaver

4510,00kr eks. mva

Varenummer: 0560 4170 Kategorier: ,