Gassdetektor propan, metan, hydrogen – Testo 323

Gassdetektor Testo 323 for metan-, propan- og hydrogengasser med fleksibel føler for utilgjengelige områder.

  • Akustiske signaler når de nærmer seg den nedre eksplosjonsgrensen
  • Med alarmfunksjon: kontinuerlig tone og indikasjon på displayet når du når eksplosjonsgrensen
  • Testo’s robuste gassdetektor er et multi-range instrument for å oppdage metan-, propan- og hydrogen gasser.
  • Den har en skjerm som muliggjør direkte avlesning av ppm-verdiene.

Velegnet for lekkasjesøking i rørsystemer og i forbindelse med installasjoner.

I samsvar med DVGW, brosjyre G 465-4, skal gassdetektorer  brukes for gassmåling over bakken opp til «nedre eksplosive grense»  (LEL). Gasskonsentrasjonen  blir målt ved hjelp av en halvledersensor  og måleverdien  uttrykt i ppm vises på skjermen, med en oppløsning på 1 ppm. Gass detektor advarer om fare med lydsignaler når måleverdien nærmer seg «nedre eksplosive grense» (LEL).

14750,00kr eks. mva

Varenummer: 0632 0323 Kategorier: ,