testo 324 trykk og lekasje detektor

Over tid kan gassrør lekke.
Testo 324 grundsett gjør det mulig for deg hurtig å komme i gang og å utføre alle relevante og lovbestemte tester på gassrør.
testo 324 trykk og lekkasje instrument, DVGW testet:
Alle viktige målingene i ett instrument:
Gassrør test i henhold til TRGI 2008 DVGW G600 (belastning, tetthet og servicetest)
Testing på LPG-rør i henhold til TRF 2012
Gassrørprøve på campingvogner i henhold til DIN DVGW G607 og DIN EN 1949
Automatisk bestemmelse av rørvolum i gassrør
Rørtest av avløpsvann
Automatisk vedlikeholdstest: Systemkoffert med tilførselsenhet
Siden gassblæren er fylt med systemets egen gass, er det ingen mulighet for at en farlig gass-luftblanding utvikles under service-testen. Utfør forsøkene som er foreskrevet av TRGI, enkelt, takket være lagrede retningslinjer og en trinnvis veiledning i målmenyen.
De relevante tester, f.eks. Tetthetsprøven på gassrør utføres automatisk i instrumentet. Dette gir deg mer tid til andre jobber. En slangetilkoblingen gjør det ekstremt enkelt å betjene, mens displayet med høy oppløsning også gjør det praktisk å jobbe med.
Målested og kundestyring: Måldataene kan lagres og dokumenteres raskt og enkelt i tidligere opprettede kundemapper, tilpasset definert målested.
Maksimal presisjon med de innebygde sensorene – en strømningssensor, en absolutt trykksensor og to differensialtrykksensorer er alle installert i testo 324. Eventuelt kan opptil to temperaturprober eller høytrykkssonder på opptil 25 bar kobles til måleinstrumentet.
Trykkpumpen integrert i testo 324 muliggjør automatisk trykkoppbygging på opptil 300 mbar, for eksempel for tetthetstest ved 150 mbar på gassrør
2 års garanti

14750,00kr eks. mva

Varenummer: 0563 3240 70 Kategori: