Flerpars kompensasjonskabel

Flertrådet termoelmenttråd hvor lederpar er revolvert og skjermet med Mylar
felles Mylarskjerm og PVC kappe.
Temperaturområde -30 til +75°C

Kan leveres for de fleste typer termoelementer