TEMPERATURFØLER MED KERAMISK BESKYTTELSESRØR OG KOBLINGSHODE

Temperaturføler beregnet for bruk i varmebehandlingsovner, kjeler etc.

  • Temperaturområder:
    -40 til +1200°C TC type K
    0 til 1600°C TC type S, R
    600 til 1800°C TC type B
  • Termoelementtyper R, S, B eller K
  • Denne føleren har dobbel keramisk beskyttelse
  • Dimensjonene kan tilpasses ditt behov, se databladet under Tekniske detaljer.
Varenummer: TTSCC-22 Kategori: