TEMPERATURFØLER MED KERAMISK BESKYTTELSESRØR OG KOBLINGSHODE

Temperaturføler beregnet for bruk i varmebehandlingsovner, kjeler etc.

  • Temperaturområder:
    • -200 ÷ 1200ºC        K
    • -40 ÷ 1600 ºC           S, R
    • 600 ÷ 1600 ºC          B
  • Termoelementtyper R, S, B eller K
  • Denne føleren har dobbel keramisk beskyttelse
  • Dimensjonene kan tilpasses ditt behov, se databladet under Tekniske detaljer.
Produktnr: MS-TTSCC-22 Kategori: