Stasjonært gasskontrollsystem med DIN-skinnemontering – GfG GMA40

GMA40 er en serie med fleksible, kosteffektive systemer for montering på DIN-skinner. Kontrollerne kan hektes rett på standard DINs-kinner i koblingsskap. Et vilkårlig antall kontrollere kan kobles sammen og dele felles strømforsyning og alarmkanaler. Vi kan levere transmittere for 500 ulike gasser.

  • 1 – 4 transmitterinnganger
  • Kollektiv alarm med nøkkelbryter
  • 3 justerbare alarmterskelverdier
  • Minne for min/max måleverdi
  • 24V/230V
  • Enkel og kollektiv alarmutgang
  • ATEX-sertifisert: Ex II (2)G BVS 03 ATEX G005 X CE 0158

Pålitelig og kosteffektiv

Hver av kontrollerne GMA40-serien har tre alarmterskelverdier som kan programmeres individuelt. I tillegg har hver kontroller fire reléutganger som kan være åpne eller lukket som standard. Disse reléene kan f.eks. aktivere eksterne alarmer eller skru på ventilasjonsanlegg.

Rask avlesning av måleverdier

Et tresifret LED display viser måleverdien. Med et enkelt tastetrykk kan man istedet se måleområde eller gasstype. Nullkalibrering og andre justeringer utføres enkelt på samme måte direkte på betjeningspanelet — man trenger ikke tukle med magnetventiler. Ved hjelp av et minne som husker høyeste og laveste måleverdi kan man inspisere en nylig alarm. Et 4–20mA utgangssignal (GMA41) gjør at transmittersignalet kan videreføres til en annen kontrollenhet eller dataloggesystem.

Produktnr: GMA40 Kategorier: ,