Stasjonær gasstransmitter for ammoniakk i kjøleanlegg – GfG CI21

Transmitter CI21 er spesielt utviklet for deteksjon av ammoniakk i kjøleanlegg. Deteksjonsprinsippet «Charge Carrier Injection» (CI) kombinerer presisjonen til elektrokjemiske sensorer med levetiden til kjemisorpsjon sensorer.

  • Selektiv, med redusert kryssfølsomhet for rensemidler o.l.
  • Opererer i nesten tørr luft og opptil 99% relativ fuktighet
  • Kompanserer for temperatur
  • Stort deteksjonsområde, fra noen få ppm opptil volumprosent
  • Lang levetid gir lave driftskostnader
  • Upåvirket av konstant nivå av bakgrunnsammoniakk — en utfordring for elektrokjemiske sensorer
Produktnr: gfg-ci21 Kategorier: ,