Saveris målesett 2

Saveris måler luftfuktighet og temperaturverdier i luften og i prosesser. Det brukervennlige målesystemet har en høy grad av sikkerhet og gir betydelige tidsbesparelser som følge av automatisert registrering av måleverdier. Alarm uten PC’en er i gang via lys og lyd indikasjon på basen eller reléutgang.

23500,00kr eks. mva

Produktnr: 0572 0111 Kategori: