Max Sievert har jobbet med røykgass i mange tiår som gjør at vi har bred kunnskap innen feltet. Snakk med oss og vi veileder deg til rett instrument og tilbehør.

Fra 1970- tallet til nå har kravene til utslipp og energibruk blitt strengere og strengere. Vi følger denne utviklingen nøyer og er i stand til å tilby innovative løsninger.

Testo er vår hovedleverandør og de har utviklet røykgassmålere i 40 år. Vi garanterer at alle måleinstrumentene fra Testo gjennomgår kvalitetskontroll før de forlater produksjonen og blir sendt ut til markedet. Dette gjør testo til nummer én i verden innen varmeteknologi.

Med produkter fra Testo sikrer du deg:
✓ Kvalitet ✓ Innovasjon ✓ Erfaring


Arne Petter Holli

Produktspesialist røykgass

Mobil: 482 24 148
E-post: arne.petter.holli@maxsievert.no

1370,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9787