Prosessinsdikatorer i IP67 kapsling for veggmontering

Prosessinsdikatorer med 4 eller 6 siffrem i IP67 kapsling for veggmontering.

  • 4 siffer LED med høyde 20mm
  • 6 siffer LED med høyde 13mm
  • Farge: rød eller grønn, intensiteten er justerbar i 8 steg
  • Skalerbart: -999 til +99999 eller -9999 til +999999 + desimalkomma
  • Innganger: 0/4-20 mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V
  • Driftspenning se databladet

For ytterligere spesifikasjoner sed databladet under Tekniske informasjoner

Produktnr: SRP-N118 / SRP-N1186 Kategorier: ,