Instrumenter for kontroll og dokumentasjon av renhold.