Klimaanlegg og kjøling

Klimaanlegg

Nå kreves det at alle som jobber med kjøleanlegg, klimaanlegg og varmepumper, skal ha godkjent sertifikat.

Det er viktig å forhindre utslipp av de svært skadelige klimagassene som brukes i kuldeanlegg og klimaanlegg i store bygg og private hus. Sertifisering sikrer at alle som håndterer disse installasjonene har tilstrekkelig kompetanse for jobben.

 

Krav på testing av kuldeanlegg for lekkasjer

Regelverket setter krav om at større kuldeanlegg skal testes regelmessig for lekkasjer. For eksempel skal anlegg med fyllingsmengde på mer enn tre kilo kontrolleres hver tolvte måned, mens de største anleggene skal etterses hver tredje måned.

 

Fluorholdige gasser

Fluorholdige gasser finnes ikke naturlig i atmosfæren, men fremstilles industrielt eller dannes i industriprosesser

Hydrofluorkarboner (HFK-gasser) er en gruppe fluorforbindelser som blant annet brukes som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygninger og kjøretøy.

De fleste av disse gassene har sterk drivhuseffekt, og noen har også svært lang levetid i atmosfæren.
Utslippene av HFK øker fordi det brukes som erstatning for ozon-nedbrytende gasser som KFK, haloner og HKFK.

 

34 vare(r)

produkter per side

34 vare(r)

produkter per side