Det er viktig å forhindre utslipp av de svært skadelige klimagassene som brukes i kuldeanlegg og klimaanlegg i store bygg og private hus. Sertifisering sikrer at alle som håndterer disse installasjonene har tilstrekkelig kompetanse for jobben.

Krav på testing av kuldeanlegg for lekkasjer

Regelverket setter krav om at større kuldeanlegg skal testes regelmessig for lekkasjer. For eksempel skal anlegg med fyllingsmengde på mer enn tre kilo kontrolleres hver tolvte måned, mens de største anleggene skal etterses hver tredje måned.

Fluorholdige gasser

Fluorholdige gasser finnes ikke naturlig i atmosfæren, men fremstilles industrielt eller dannes i industriprosesser Hydrofluorkarboner (HFK-gasser) er en gruppe fluorforbindelser som blant annet brukes som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygninger og kjøretøy.
De fleste av disse gassene har sterk drivhuseffekt, og noen har også svært lang levetid i atmosfæren. Utslippene av HFK øker fordi det brukes som erstatning for ozon-nedbrytende gasser som KFK, haloner og HKFK.

3999,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1761
2530,00kr eks. mva
Varenr: 0560 0550
4050,00kr eks. mva
Varenr: 0563 1550
4715,00kr eks. mva
Varenr: 0563 2550
6250,00kr eks. mva
Varenr: 0563 2557
9195,00kr eks. mva
Varenr: 0563 5702
Nyhet
4160,00kr eks. mva
Varenr: 0564 5501
Nyhet
5550,00kr eks. mva
Varenr: 0564 5503
Nyhet
4920,00kr eks. mva
Varenr: 0564 5502
Nyhet
1650,00kr eks. mva
Varenr: 0564 2552
1045,00kr eks. mva
Varenr: 0590 7601
1750,00kr eks. mva
Varenr: 0590 7602
2335,00kr eks. mva
Varenr: 0590 7603