Vi formidler kunnskap, instrumenter, service og kalibrering

Profesjonelle kunder har hatt gleden av vår kunnskap, instrumenter, service og kalibrering siden tidlig på 1970 tallet.

Derfor har vi jobbet aktivt for å knyttet oss opp mot de beste produsentene innen temperatur, fuktighet, væske, gass, nivå, loggere, overvåking, kjøling og VVS. Av disse kan nevnes: Testo instrumenter (Tyskland), TC sensorer(UK), Isotech kalibrering (UK), Microtrac partikkelanalysatorer (USA), GfG gassdetektorer (UK), Limatherm (Polen), Simex prosessloggere (Polen) etc.
Felles for alle er at de over tid har tilpasset og forbedret sin produktportefølje i samsvar med markedsutviklingen og innspill fra våre kunder og deres behov.
Resultatet er robuste, nøyaktige og effektive instrumentløsninger som med god service og tilbud om intern-kalibrering gir våre kunder den trygghet som er nødvendig i et marked med stadig forbedrede krav til kvalitet, dokumentasjon og service.

Max Sievert AS har i dag en organisasjon som har som drivkraft å utvikle egen kompetanse som igjen kommer deg som kunde tilgode. I tett samarbeid med våre leverandører er vi i stand til å løse de fleste utfordringer innen over nevnte bruksområder.

«Sievert er en avledet SI-enhet for bestemmelse av biologisk effekt av ioniserende stråling. Symbolet for sievert er Sv.
Navnet kommer fra den svenske fysiker og medisiner Rolf Maximilian Sievert.»

Vi er etablert tidlig på 1970 tallet, som et datterselskap av AB Max Sievert. Sverre T. Myhre ble ansatt som daglig leder og ledet bedriften i flere år. Deretter overtok Finn Enger som daglig leder og sammen med familien Myhre har de utviklet bedriften til å bli en kunnskapsbedrift innen områdene temperatur og fuktighet. I løpet av denne perioden har Max Sievert AS knyttet til seg en gruppe produsenter med spisskompetanse innen temperatur, termografi, væske, gass, nivå, loggere, overvåking, kjøling og VVS. Av disse kan nevnes: Testo (Tyskland), TC (UK), Isotech (UK), Limatherm (Polen), etc, etc. Felles for alle er at de over tid har tilpasset og forbedret sin produktportefølje i samsvar med markedsutviklingen og kundens behov. Resultatet er robuste, nøyaktige og effektive instrumentløsninger som med god service og kalibrering gir sluttbruker den trygghet som er nødvendig i et marked med stadig forbedrede krav til kvalitet og service.
Teknologi gir nye muligheter, legger til rette for verdiskapning og tar din virksomhet inn i fremtiden. Du og din virksomhet kan utnytte disse mulighetene, og med vår kunnskap og erfaring kan vi hjelpe deg på veien. Lavt brukergrensesnitt bedrer brukeropplevelsen og sikrer samtidig effektiviseringsgevinsten for din bedrift. Vi tenker da spesielt på oversikt på din kjølekjede i realtid, reduksjon av tidskrevende papir oppfølging og effektivisering av gode medarbeidere. Feilkilder i form av feil registreringer elimineres og dokumentasjon i form av tilpassede rapporter etableres hurtig. Vi tilbyr gode digitale bruker opplevelser, trygge skyløsninger, gode sensorløsninger som bidrar til at du skal kunne fokusere på det du er godt til. Vi erfarer at mange av våre kunder er på en til flere digitaliseringsreiser. Vi kan bidra til at ditt arbeide mot et bedre inneklima forenkles og at kontroll på den viktige kjølekjeden ivaretas.

I våre lokaler har vi et eget «show-room» hvor de mest aktueller produktene kan vises og demonstreres slik at du som bruker gjør et valg som løser dine arbeidsoppgaver på en kostnadseffektiv måte. Ta kontakt via telefon på +47 22 99 20 90 eller send en epost på firmapost@maxsievert.no.