Vi formidler kunnskap, instrumenter, service og kalibrering

Profesjonelle kunder har hatt gleden av vår kunnskap, instrumenter, service og kalibrering siden tidlig på 1970 tallet.

 

Derfor har vi jobbet aktivt for å knyttet oss opp mot de beste produsentene innen temperatur, fuktighet, væske, gass, nivå, loggere, overvåking, kjøling og VVS. Av disse kan nevnes: Testo, instrumenter (Tyskland), TC sensorer(UK), Isotech kalibrering (UK), Microtrac partikkelanalysatorer (USA), GfG gassdetektorer (UK), Limatherm (Polen), Simex prosessloggere (Polen) etc.
Felles for alle er at de over tid har tilpasset og forbedret sin produktportefølje i samsvar med markedsutviklingen og innspill fra våre kunder og deres behov.
Resultatet er robuste, nøyaktige og effektive instrumentløsninger som med god service og tilbud om intern-kalibrering gir våre kunder den trygghet som er nødvendig i et marked med stadig forbedrede krav til kvalitet, dokumentasjon og service.


Max Sievert AS har i dag en organisasjon som har som drivkraft å utvikle egen kompetanse som igjen kommer deg som kunde tilgode. I tett samarbeid med våre leverandører er vi i stand til å løse de fleste utfordringer innen over nevnte bruksområder."Sievert er en avledet SI-enhet for bestemmelse av biologisk effekt av ioniserende stråling. Symbolet for sievert er Sv.
Navnet kommer fra den svenske fysiker og medisiner Rolf Maximilian Sievert."

 

Vi er etablert tidlig på 1970 tallet, som et datterselskap av AB Max Sievert. Sverre T. Myhre ble ansatt som daglig leder og ledet bedriften i flere år. Deretter overtok Finn Enger som daglig leder og sammen med familien Myhre har de utviklet bedriften til å bli en kunnskapsbedrift innen områdene temperatur og fuktighet. I løpet av denne perioden har Max Sievert AS knyttet til seg en gruppe produsenter med spisskompetanse innen temperatur, termografi, væske, gass, nivå, loggere, overvåking, kjøling og VVS. Av disse kan nevnes: Testo (Tyskland), TC (UK), Isotech (UK), Limatherm (Polen), etc, etc. Felles for alle er at de over tid har tilpasset og forbedret sin produktportefølje i samsvar med markedsutviklingen og kundens behov. Resultatet er robuste, nøyaktige og effektive instrumentløsninger som med god service og kalibrering gir sluttbruker den trygghet som er nødvendig i et marked med stadig forbedrede krav til kvalitet og service.

I våre lokaler har vi et eget "show-room" hvor de mest aktueller produktene kan vises og demonstreres slik at du som bruker gjør et valg som løser dine arbeidsoppgaver på en kostnadseffektiv måte. Ta kontakt via telefon på +47 22 99 20 90 eller send en epost på firmapost@maxsievert.no.

Arne Petter Holli, Daglig leder Næringsmidler

Telefon: 22 99 20 91
Mobil: 482 24 148
arne.petter.holli@maxsievert.no

Anne Marte Carlsen, Produktspesialist Innklima og termografi

Telefon: 22 99 20 93
Mobil: 484 90 387
anne.marte.carlsen@maxsievert.no

Peter Englundh, Produktspesialist Overvåking - dataloggere

Telefon: 22 99 20 94
Telefon: 904 00 414
peter.englundh@maxsievert.no

Natalia Pedersen, Kalibreringsansvarlig

Telefon: 22 99 20 90
Mobil: 411 90 744
natalia.pedersen@maxsievert.no

Berit Barca, Kontor / Administrasjon

Telefon: 22 99 20 96
Mobil: 900 48 437
berit.barca@maxsievert.no

Våre leverandører

Testo
GfG
Isotech
Limatherm
Riken Keiki
Celsicom
Leica
Simex
INOR Process
Microtrac
Minkon
TC
AIOP
imec
tempmate
csinstruments
airthings
Retrotec
Björnax
Kikkoman
Tecnosoft
B&W International