Målinger i laboratorier og renrom

Testo 440

Testo 440 i labratorier og renrom

Egnede testo 440-følere er også tilgjengelige for kritiske prosesskontrollmålinger, for hvilke maksimal presisjon og elastisk utstyr er avgjørende. Ideell for industrielle omgivelser hvor temperaturen er høy, og for laboratorier, hvor det er viktig å registrere selv de minste verdiene med høy grad av nøyaktighet.


Intuitive målemenyer

Klart strukturert måle menyer er programmert i måleinstrumentet og fører til nøyaktige resultater..


Trådløs bekvemmelighet

Utfører du målinger i miljøer der Bluetooth ikke er mulig? Ikke noe problem: Bare sett inn følerhodet fra Bluetooth-håndtaket på kabelhåndtaket, og du er ferdig..


Klar skjerm

Vis målekonfigurasjoner, avlesninger og resultater på et øyeblikk.


Høypresisjonsfølere

Avtrekksføler for laboratorier/renrom; vingehjulsfølere for laminære luftstrømmer; fuktighetsfølere med en nøyaktighet på <1%.

Når en høy grad av presisjon er nødvendig

De spesialdesignede Høypresisjonsfølere for testo 440 lufthastighet og inneklima måleinstrument kan hjelpe deg med nøyaktige målinger, for eksempel:

Lufthastighetsmåling

Pålitelig måling av laminær strømning

Komfort

Nøyaktig opptak selv de minste forskjellene i lufthastighet, fra 0,02 m / s

Fuktighetsmåling i labratorier

Måle fuktighet i kritiske prosesser med en nøyaktighet på 1%

Filtrer