Måle komfortnivå og inneluftkvalitet

Testo 400

Komfortnivå og inneluftkvalitet med Testo 400 og 440

Ved å måle luftkvaliteten og komfortnivået på inneluften, er det mulig å opprettholde det optimale klimaet hele året for alle i bygget.

Disse allsidige testo 400 og 440-settene måler alle relevante parametere - CO2-konsentrasjon i luften, grad av turbulens, temperatur, fuktighet og lysstyrke. Testo 400 måler i tillegg termisk komfort (PMV/PPD), WBGT m.m.


Intuitive målemenyer

Testo 400 og 440 kommer programmert med tydelig strukturerte menyer for grad av turbulens og langsiktig måling(med fritt valg av måleintervall) som vises på en klar og tydelig skjerm.


Trådløs bekvemmelighet

Alle testo 400 og 440-følerne er også tilgjengelige som trådløse Bluetooth-versjoner.


Omfattende utvalg av følere

For lufthastighet, CO2, CO, grad av turbulens, fuktighet, temperatur og lux.

For testo 400 kan du også måle termisk komfort (PMV PPD), WBGT måling


Kostnadseffektiv

Spar penger med testo 400 og 440 - disse instrumentene måler alle lufthastigheter og inneklimaparametere, og følerne kan fleksibelt utvides.

Måleinstrumentet for alle komfortnivåparametere

Inneluftkvalitetsmåling

Dokumentere og forbedre inneluftkvaliteten

Fuktighetsmåling

Pålitelig overvåking av fuktighet

Lysmåling

Kontroller belysning effektivt og lettvint

Filtrer