Lufthastighetsmåling i kanaler og ved uttak.

Testo 440

Lufthastighetsmåling med Testo 400 og 440

Luftkondisjonerings- og ventilasjonsanlegg opererer med maksimal effektivitet når luft eller luftmengder i kanaler og ved uttak oppfyller de riktige spesifikasjonene.

Med allsidigheten testo 400 og 440 settene har å tilby, kan du nå ta vare på begge måleoppgaver bedre enn noen gang før!


Intuitive målemenyer

Testo 400 og 440 kommer programmert med tydelig strukturerte menyer for lufthastighet og luftmengder i kanaler og ved uttak, K-faktor og pitotrørmålinger.


Praktisk måling

Teleskopfølere med skalering gjør kanalmålinger enkelt. De kan forlenges opp til 2 meter.


Allsidig tilbehør

Utvidbare følere gjør det enkelt å nå takuttaket, og traktene er perfekte for måling på ventiler og ventilgitter. Bruk luftstrømsutretter til å måle turbulente strømmer med presisjon.


Kostnadseffektiv og lite vedlikehold

Spar penger med testo 400 eller 440 - Bare de enkelte følerhodene må kalibreres og kan bruke måleinstrumentet med en rekke utskiftbare følere.

Utfør hvilken som helst lufthastighetsmåling med letthet

Lufthastighetsmåling i kanal

Målinger i kanaler - Presisjon i alle tverrsnitt

Oppnå ideell klima på kort tid

Måle luftuttak - Oppnå ideell klima på kort tid

Målinger av turbulente luftstrømmer

Målinger av turbulente luftstrømmer - ingen oppgave er for utfordrende

Filtrer