Testo 440

Testo 440

Intuitiv lufthastighet og inneklima

De nye testo 400 inneklima- og ventilasjonsmålere og dataloggere, er nå tilgjengelig!

Allsidighet i et kompakt design

Velkommen til en ny epoke - testo 440 kombinerer et kompakt håndholdt måleinstrument med intuitive målemenyer og et omfattende utvalg av lufthastighet og inneklima-følere. Bruk den til å holde alle dine klimaanlegg og ventilasjonsbehov trygt og pålitelig under kontroll.


Intuitive målemenyer

Testo 440 kommer programmert med tydelig strukturerte menyer for luftmengde, K-faktor, grad av turbulens, oppvarming / kjøling, formgjenkjenning og langsiktig måling.


Trådløs bekvemmelighet

Alle testo 440-følerne er også tilgjengelige som trådløse Bluetooth-versjoner.


Klar skjerm

Vis målekonfigurasjoner, avlesninger og resultater på et øyeblikk.


Kostnadseffektiv

Spar penger med testo 440 - dette instrumentet trenger ikke å bli kalibrert, det måler alle lufthastigheter og inneklimaparametere, og følerne kan fleksibel utvides.

Lufthastighetsmåling

Lufthastighetsmåling i kanaler og ved uttak

  • Intuitive menyer - tydelig strukturert for luftmengde, K-faktor og pitotrørmålinger
  • Praktisk måling - uttrekkbare følere med Bluetooth
  • Tilgjengelig differensialtrykksensor - testo 440 dP tillater pitotrør og filtermålinger
Komfort

Måle komfortnivå og inneluftkvalitet

  • Overensstemmelsestesting - turbulensmåling i henhold til ISO EN 7730 / ASHRAE 55
  • Integrert langsiktig måling - monitor setpoints ved fritt valgbare måleintervaller
  • Omfattende følervalg - turbulens, CO2, CO, temperatur, fuktighet, lux
Renrom

Målinger i laboratorier og renrom

  • Intuitive menyer - tydelig strukturert for luftmengdemåling
  • Spesielle applikasjoner - høyspesifikke følere med en uovertruffen grad av nøyaktighet
  • Allsidighet - Bluetooth eller kabel, de riktige følerne for alle måleplasser

4 grunner til at testo 440 vil gjøre arbeidet ditt mer effektivt:

1. Intuitiv - klart strukturerte menyer og en stor lettlest skjerm

Intuitiv

2. Trådløse følere - Bluetooth-følere eliminerer kabelrot

Trådløse følere

3. Sparer plass - 1 håndtak for alle følere, kablet eller trådløst

Plassbesparing

4. Kostnadseffektiv - en engangsinvestering med langsiktige fordeler

Kostnadseffektiv