Måling av gjenværende oljeinnhold OIL-Check 400

Måling av gjenværende oljeinnhold OILCHECK i henhold til ISO 8573 – stasjonær løsning

Restoljeinnhold sensoren OIL-check måler det vaporøse gjenværende oljeinnholdet i trykkluften. Ved hjelp av en prøve som tar en representativ del, tas volumstrømmen fra trykkluften og ledes til OIL-check.

På grunn av den kontinuerlige måling kan terskelverdien bli overskredet. Dette detekteres umiddelbart og korrigerende tiltak kan settes i gang for å sikre oljefri trykkluft.

Stasjonær løsning i kombinasjon med DS 400

  • OIL-Check 400 – måling av gjenværende oljeinnhold i det vaporøse resterende oljeinnholdet fra 0,001 … 2,5 mg / m³, 3 … 16 bar
  • Svært presis PID-sensor, integrert mini katalysator for nullpunktkalibrering
  • Permanent, meget presis måling av resterende olje (oljedamp) med PID-sensor (foto-ionisk detektor)
  • Langsiktige stabile måleresultater på grunn av automatisk nullpunkts-kalibrering. Den integrerte minikatalysatoren genererer pålitelig en definert referansegass for nullpunktkalibrering
  • I motsetning til målesystemer som genererer «null luft» resp. referansegass ved hjelp av aktive karbonfiltre og som p.g.a. av aldring og metning av de aktive karbonfiltrene, genererer minikatalysatoren «null luft» uten aldring eller slitasje. Det er ingen bytter av aktive kullfilter
  • Enkel prøvetaking via PTFE-slange eller rustfritt stålrør

106500,00kr eks. mva

Produktnr: 0699 0700 Kategori: