Mobil måling av gjenværende oljeinnhold – OIL-check 400

Restoljeinnhold sensoren OIL-check måler det vaporøse gjenværende oljeinnholdet i trykkluften. Ved hjelp av en prøve som tar en representativ del, tas volumstrømmen fra trykkluften og ledes til OIL-check.

Pa grunn av den kontinuerlige måling kan terskelverdien bli overskredet. Dette detekteres umiddelbart og korrigerende tiltak kan settes i gang for å sikre oljefri trykkluft.

Mobil løsning i kombinasjon med PC 400 partikkelteller + DS 500 mobil

  • Ideell for mobil måling: PID-sensoren er klar til måling innen omtrent 30 minutter
  • OLJE-Check 400 – måling av restolje i den vaporøse av gjenværende olje fra 0,001 … 2,5 mg / m³, 3 … 16 bar.
  • Svært presis PID-sensor, integrert mini-katalysator for nullpunktkalibrering
  • Mobil transportvogn inkludert hjul (ytre dimensjoner: 1,0 x 0,7 x 0,35 m (B x H x D) med fastmonterte komponenter av OIL-Check 400, PC 400, FA 510
  • Mobilt prøvetakingssystem bestående av 2 m PTFE-slange, hurtiglåsekobling (olje- og fettfri)
  • PC 400 partikkelteller opp til 0,1 um for trykkluft og gasser, inkl. trykkreduksjons- / prøvetakingsslange, kalibreringssertifikat, Modbus-RTU-grensesnitt
  • FA 510 duggpunktssensor, -80 ° … + 20 ° Ctd, inkl. mobilt målekammer og 5 m tilkoblingskabel til bærbare enheter
  • DS 500 mobil – intelligent chart recorder med 4 sensorer innganger
  • CS Basic – dataevaluering grafisk og tabellform – avlesning av de målte dataene via USB eller Ethernet. Lisens for 2 arbeidsplasser
Produktnr: 0699 0701 Kategorier: ,