Målesett for byggklima

Fjernovervåking av byggklima

  • Følg bygningsklimatet via mobil, nettbrett eller datamaskin
  • Systemet varsler deg ved innstilt fuktighet eller temperaturgrenseverdier
  • Klar presentasjon
  • Nøyaktige målinger
  • Kan starte/stoppe ulike enheter eksternt(valgfritt)
  • Systemet kan utvides med opptil 100 radiofølere
Varenummer: 0170 6060 Kategori: