Temperaturkalibrering

Vi er akkreditert på temperatur mellom -80 °C til 660 °C i henhold til NS-EN ISO/IEC17025 i vårt kalibreringslaboratorium i sentrum av Oslo. Vårt akkrediteringsbevis er CAL 052.

Vi dekker område fra -80 til 660°C for de aller fleste instrumenter, IR målere fra -20 til 140 °C og loggere med innebygget sensor fra -40 til 180°C . Merk: Elektronikken til TESTO sine loggere tåler ikke mer enn 70°C.

Vi utfører akkreditert kalibrering av alle typer temperaturmålere utenom IR, kvikksølv og overflatefølere. På disse kan du bestille standard kalibrering.
Avhengig av ditt instrument og konstruksjon benytter vi kalibreringsbad/ kalibreringsovn ved kalibrering i området -80 °C til 660 °C og temperaturkammer til dataloggere i område -40 °C til 180 °C.

Priser

  • Akkreditert standard kalibrering: 1550 kroner (-18, 4, 60 grader)
  • Standard sporbar kalibrering på temperatur (ikke akkreditert): 890 kroner (-18, 4, 60 grader)

Det er andre priser for krediteringer av lavere eller høyere temperaturer. Vi gir gode priser ved innsendelser av flere instrumenter på samme ordre. Ta kontakt for å høre hva vi kan gjøre for deg.

Spørsmål om kalibrering?