Temperaturkalibrering

Vi er akkreditert på temperatur mellom -80 °C til 660 °C i henhold til NS-EN ISO/IEC17025 i vårt kalibrerings laboratorium i sentrum av Oslo. Vårt akkrediterings bevis er CAL 052.

Vi dekker område fra -80 til 660°C for de aller fleste instrumenter, IR målere fra -20 til 140 °C og loggere med innebygget sensor fra -40 til 180°C (OBS! Elektronikken tåler ikke mer enn 70°C).

Vi utfører akkreditert kalibrering av alle typer temperaturmålere utenom IR, kvikksølv og overflatefølere. Vi kan også kalibrere overnevnte, men ikke akkreditert!

Avhengig av ditt instrument og konstruksjon benytter vi kalibreringsbad/ kalibreringsovn ved kalibrering i området -80 °C til 660 °C og temperatur kammer til dataloggere i område -40 °C til 180 °C.

Sammen med vår samarbeidspartnere (Testo Industrial Services og Isotech) kan vi utføre akkrediterte temperatur kalibreringer fra -196 °C til 1200 °C. Ta kontakt for ytterligere informasjon!

Våre ansatte kan også utføre feltkalibreringer (ikke akkreditert).

For at vi skal kunne gi deg optimal service og kvalitetssikre at alle dine data er korrekt ber vi deg klikke deg inn på «Service/Kalibrerings dokument» før du sender instrument eller følere. Legg inn dine data og vi ber deg spesielt legge inn de korrekte målepunktene du ønsker vi skal kalibrere. Ved innsendelse legg en kopi av ordre og dokumentet sammen med instrument og føler/e.