Kalibrering og service av måleinstrumenter

Kalibrering av måleinstrument

Når du kalibrerer et instrument mottar du dokumentasjon av kvaliteten eller nøyaktigheten i en måling eller for instrumentet

Mer sikkerhet, bedre service - for våre

Vi har 30 års erfaring med sporbar kalibrering. Det siste året er det investert betydelige beløp i nytt avansert kalibrerings utstyr, ansatt kvalifisert kompetente medarbeidere og samtidig startet en prosess for å akkreditere vårt laboratorium. Vår ambisjon er å bli en sertifisert tjenesteleverandør som skal være en bidragsyter for kvalitetssikring. Dette har medført til at vi har oppdatert våre styringssystemer og alltid følger de nødvendige retningslinjene, standardene og lovene som gjelder for vår virksomhet.
grunn av benyttede prosedyrer og individuelle serviceytelser optimaliserer vi tilgjengeligheten av måleinstrumenter og systemteknologi til våre kunder. Økende kvalitetskrav og strenge forskrifter fører til flere og flere krav i prosesser og produksjon. Antallet måle teknologier som benyttes øker stadig. Fra varemottak til etter-salg - kvalitetsrelevante måleoppgaver må overvåkes, dokumenteres og utføres med riktig testutstyr.
Testutstyrshåndtering og kalibrering gir et betydelig bidrag til å øke produksjonskvaliteten. Max Sievert AS er en total leverandør innen måleteknologi, og er den ideelle partneren for kalibreringsoppgavene dine. Temperaturmåling spiller en avgjørende rolle i nesten alle industrisektorer. Kalibrering av de brukte måleinstrumenter, f.eks. dataloggere, termiske bilder, fordypnings- / penetrasjonssonder, termoelementer, etc., er derfor viktig.
Hos oss kan du velge riktige kalibreringspunkter for ditt måleinstrument i henhold til dine individuelle kvalitetskrav. Vi kalibrerer i et område fra -80 til +660 ° C med de minste måleusikkerheter. Sammen med våre partnere som f.eks. Testo Industrial Services (TIS) og Isotech kan vi i tillegg levere akkrediterte kalibreringsbevis for lave og høye nivåer på temperatur, samt fukt, trykk, lufthastighet. Vi kan tilby ISO-kalibrering og akkreditert kalibrering på over 100 måleenheter.

Kalibreringsomfang:

 • • Visuell inspeksjon og rengjøring.
 • • Teknisk inspeksjon av utstyrsfunksjoner.
 • • Kalibreringssertifikat med mål / faktiske verdier og måleusikkerheter.
 • • Kalibreringsidentifikasjon med kalibreringsmerking.
 • • Reparasjon, utskifting og justering i konsultasjon med instrument eier.
 • Ivareta alle dine instrument som har behov for kalibrering

  Med mer enn 30 år erfaring og eget servicelab hjelper vi deg med dem fleste oppgaver innen sporbar kalibrering.


  Hvorfor kalibrere?

  Nøyaktigheten kan dokumenteres innenfor egen definert toleranse spesifikasjoner, krav fra dine kunder, standarder, fra tredjepart eller andre.


  Definisjon kalibrering

  I følge Norsk Akkreditering er kalibrering en samling av handlinger som, under spesifiserte betingelser, etablerer forholdet mellom verdier gitt av et måleinstrument eller målesystem, eller verdier gitt ved et referansemateriale eller materielt mål, og de tilhørende verdier realisert av normaler.


  Hva er kalibrering?

  Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot en normal. Fra resultatet av kalibrering kan en undersøke nøyaktigheten. Kalibreringen utføres ved gitte betingelser, helst bruksbetingelsene. Normalen bør ha en nøyaktighet som er 3-5 ganger bedre en kalibreringsobjekt.


  Sporbarhet

  Med sporbarhet menes at noe kan spores tilbake til opprinnelsen. For kalibrering menes at resultatet av kalibreringen kan spores tilbake til definisjonen av målestørrelsen via en ubrutt kjede av kalibreringer der alle har angitt måleusikkerhet. Sporbarhet angis vanligvis til nasjonal eller internasjonal standard. I vår interne lab. utfører vi sporbare kalibreringer.

  Med et tett samarbeide med norske akkrediterte aktører så vel som vår Tyske partner Testo Industrial Services (wwww.testotis.com) som er eid av Testo som er en av våre leverandører av måleinstrumenter.

  Sammen med Testo kan alle våre instrument forhånds kalibreres fra leverandør til den standard som måtte ønskes av våre krevende kunder. Dette være seg ISO-sertifiseringer (ISO 9000 serie av standarder, ISO TS 16949, QS9000 etc.) eller akkrediterte kalibreringer. DAkkS kalibreringsbevis representerer den høyeste industrielle kalibrering standard i Tyskland. Disse sertifikatene har den høyeste pålitelighet og er internasjonalt anerkjent.


  DAkkS sertifikater er ideelle for:

  • • Referanse instrument
  • • Den farmasøytiske sektoren
  • • Medisinsk teknologi
  • • Uavhengige eksperter

  Kalibreringsbevis

  Uansett valg vil du sammen med ditt kalibrerte instrument og/eller følere motta et kalibreringbevis som dokumentasjon på at en kvalifisert kalibrering har blitt utført.


  Bestill kalibrering og service

  Vennligst åpne registrengsskjemaet, fyll ut og angi så nøyaktig som mulig hvilke arbeider/kalibreringer som ønskes utført.

  Instrumenter som ønskes kalibrert/reparert sendes med dør-til-dør service (f. eks. Postens Bedriftspakke 1 eller 2)

  Pakker som må hentes på posten (f. eks. Norgespakken) tillegges et gebyr på kr. 200,-