Kalibrering og service av måleinstrumenter

Kalibrering av måleinstrument

Når du kalibrerer et instrument mottar du dokumentasjon av kvaliteten eller nøyaktigheten i en måling eller for instrumentet

Ivareta alle dine instrument som har behov for kalibrering

Med mer enn 30 år erfaring og eget servicelab hjelper vi deg med dem fleste oppgaver innen sporbar kalibrering.


Hvorfor kalibrere?

Nøyaktigheten kan dokumenteres innenfor egen definert toleranse spesifikasjoner, krav fra dine kunder, standarder, fra tredjepart eller andre.


Definisjon kalibrering

I følge Norsk Akkreditering er kalibrering en samling av handlinger som, under spesifiserte betingelser, etablerer forholdet mellom verdier gitt av et måleinstrument eller målesystem, eller verdier gitt ved et referansemateriale eller materielt mål, og de tilhørende verdier realisert av normaler.


Hva er kalibrering?

Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot en normal. Fra resultatet av kalibrering kan en undersøke nøyaktigheten. Kalibreringen utføres ved gitte betingelser, helst bruksbetingelsene. Normalen bør ha en nøyaktighet som er 3-5 ganger bedre en kalibreringsobjekt.


Sporbarhet

Med sporbarhet menes at noe kan spores tilbake til opprinnelsen. For kalibrering menes at resultatet av kalibreringen kan spores tilbake til definisjonen av målestørrelsen via en ubrutt kjede av kalibreringer der alle har angitt måleusikkerhet. Sporbarhet angis vanligvis til nasjonal eller internasjonal standard. I vår interne lab. utfører vi sporbare kalibreringer.

Med et tett samarbeide med norske akkrediterte aktører så vel som vår Tyske partner Testo Industrial Services (wwww.testotis.com) som er eid av Testo som er en av våre leverandører av måleinstrumenter.

Sammen med Testo kan alle våre instrument forhånds kalibreres fra leverandør til den standard som måtte ønskes av våre krevende kunder. Dette være seg ISO-sertifiseringer (ISO 9000 serie av standarder, ISO TS 16949, QS9000 etc.) eller akkrediterte kalibreringer. DAkkS kalibreringsbevis representerer den høyeste industrielle kalibrering standard i Tyskland. Disse sertifikatene har den høyeste pålitelighet og er internasjonalt anerkjent.


DAkkS sertifikater er ideelle for:

  • • Referanse instrument
  • • Den farmasøytiske sektoren
  • • Medisinsk teknologi
  • • Uavhengige eksperter

Kalibreringsbevis

Uansett valg vil du sammen med ditt kalibrerte instrument og/eller følere motta et kalibreringbevis som dokumentasjon på at en kvalifisert kalibrering har blitt utført.


Bestill kalibrering og service

Vennligst åpne registrengsskjemaet, fyll ut og angi så nøyaktig som mulig hvilke arbeider/kalibreringer som ønskes utført.

Instrumenter som ønskes kalibrert/reparert sendes med dør-til-dør service (f. eks. Postens Bedriftspakke 1 eller 2)

Pakker som må hentes på posten (f. eks. Norgespakken) tillegges et gebyr på kr. 200,-