IK-Mat temperaturkontroll – Vi gjør det enkelt!

Mattilsynet kontroller viser at mangelfull temperaturkontroll er et problem som går igjen i restauranter, dagligvarebutikker, kiosker og andre steder der mat tilberedes, oppbevares og selges. Med vår temperaturkontroll løsning kan du enkelt og automatisk overvåke temperatur i lager, samt kjøle- og fryseanlegg. Våre løsninger gir deg et enkelt helautomatisk system som varsler deg per sms, e-post hvis temperaturen er over eller under terskelverdier i tillegg til at de vises på displayet til datalogger. All måledata er tilgjengelig i et oversiktlig kontrollpanel der du kan se måledata i nåtid, og over tid eller historiske data. I tillegg har vi robuste og nøyaktige innstikktermometre og ir-termometre som forenkler hverdagen for de ansatte.

Se video hvor enkelt systemet settes opp i ditt eksisterende trådløse nett. Du kan overvåke temperaturen i kontrollpanel som kommer med mobilapp eller kan brukes i nettleseren som virker på mobil, nettbrett eller vanlig pc. Systemet måler og overvåker for eksempel temperatur eller fuktighet på et eller flere kjølerom, lager eller frysedisker uansett hvor du befinner deg så lenge du har internett tilkobling.

De fleste av våre produkter er HACCP-godkjent.

Temperaturloggere satt i system for å overholde IK-Mat

Testo Saveris 2

Hovedprinsippene i HACCP:

  • Identifisere mulige farer
  • Påvise steder hvor styring er nødvendig (CCP)
  • Fastsette akseptable grenser for det enkelte punkt
  • Gjennomføre overvåking for kontroll av punktene
  • Foreta korrigerende tiltak hvis punktet overstiger akseptable grense
  • Regelmessig å forvisse seg om at punktene 1-5 fungerer effektivt
  • Gjøre registreringer og notater som viser at punktene 1-6 er oppfylt