I Norge jobber tusenvis i kontorer med varierende innhold. Mange av dem er misfornøyd med de klimatiske forholdene de jobber i. De vanligste årsakene er klager på termisk komfort og inndendørs luftkvalitet.
Klagene må vanligvis undersøkes av en driftstekniker. Denne personen står overfor utfordringen med å objektivt evaluere medarbeiderens termiske følelser for å avgjøre om klagene er berettiget og, hvor det er aktuelt, finne frem til årsaker og eliminere dem.
Fra et forretningsperspektiv alene , sies det selvsagt at klager må tas seriøst, siden ansattes ytelse er direkte knyttet til omgivelsene på arbeidsplassen.
Formålet med denne praktiske veiledningen er å tilby støtte til de som er ansvarlige for inneklima og å identifisere måter å objektivt evaluere subjektive inntrykk om komfortnivået.

Termisk komfort
Termisk komfort avhenger av ulike faktorer

Hva er termisk komfort?

Termisk komfort spiller en avgjørende rolle for fysiske og mentale evner.

Menneskekroppen følsomhet overfor varmen er i hovedsak avhengig av kroppens termiske likevekt(termisk balanse). Denne termiske likevekten påvirkes av fysisk aktivitet og klær, så vel som omgivende atmosfæriske parametre.

Atmosfæriske parametre er:

 • Lufttemperatur
 • Strålingstemperatur
 • Lufthastighet(trekk)
 • Fuktighet

Termisk komfort oppstår når en person føler seg termisk nøytral. Dette skjer når noen finner de klimaparametre(temperatur, fuktighet, trekk og termisk stråling) i ens omgivelser som behagelig. Det er ikke behov for varmere eller kaldere, tørrere eller mer fuktigere luft. Termisk komfort er også avhengig av personens type aktivitet og klær.

Grunner til bruk av måleteknologi for termisk evaluering på arbeidsplassen

Termisk komfort på arbeidsplassen er ikke en unødvendig luksus for de ansatte, det er faktisk et grunnleggende krav til ytelse og produktivitet. Det er derfor, fra et økonomisk perspektiv, at passende omgivelsesforhold bør oppnås.

Hvis en medarbeider klager over å føle det ubehagelig på jobben, er dette alltid et problem som driftsteknikeren må prioritere.

Medarbeiderens kommentarer om om termisk ubehag omdannes til et objektivt måleresultat ved bruk av passende måleteknologi. På den måten kan situasjonen evalueres optimalt.

Hvis Måleresultatene er innenfor det normale området, kan den interne driftstekniker eller bygningsklimaingeniøren utelukke feil ved konfigurasjonen av HVAC-systemet.

Analyse av arbeidstakerens termiske ubehag må da gjenopptas på et annet nivå.

Det kan være andre grunner til klager, for eksempel misnøye med arbeidet, problemer med kolleger, private problemer eller helseplager kan alle ha en innvirkning på følelsen av termisk komfort.

Fordeler med profesjonell måletekonologi:

 1. Subjektive vurderinger evalueres objektivt.
 2. Det kan påvises at HVAC-systemet fungerer som det skal.
 3. Målinger er dokumentert og kan analyseres.
 4. Hvis du bruker høykvalitets målingsteknologi, føles arbeidstakerens klage som om han blir tatt på alvor.

Tiltak tatt av driftsteknikeren i tilfelle en klage

Hvis en ansatt klager over de termiske forholdene på arbeidsstedet, bør det første skrittet være å ta denne klagen alvorlig og begynne å undersøke omgående.

Sjekk HVAC-systemet

Før du foretar en detaljert undersøkelse på arbeidsstedet, bør driftsteknikeren undersøke innstillingene for HVAC-systemet mens man husker følgende spørsmål: Hva er statusen for HVAC-systemets temperaturkontroll? Her kontrollerer du temperaturen på stedet som blir matet av romtemperatursensorer. Eller har det blitt gjort endringer i HVAC-systeminnstillingene nylig?

Første undersøkelse på arbeidsstedet

Før du begynner en vurdering av komfortkriteriene på arbeidsstedet, bør du spørre om den nøyaktige karakteren til arbeidstakerens klage. Er det for kaldt, for varmt, for tørt, for tett til ham eller er han utsatt for trekk? Er problemene permanente eller manifesterer de seg bare på bestemte tider av dagen?

Tilstanden på stedet

For å danne et innledende inntrykk av stedet, vær oppmerksom på følgende:

 • Temperaturfølere installert feil i rommet (i direkte sollys, dekket, nær et trekk). Dette vil resultere i feil tilbakemelding til HVAC-systemets sentrale kontroll.
 • Blokkerte / skitne luftuttak
 • Åpne vinduer
 • Strukturelle modifikasjoner
Blokkert luftuttak
Blokkert luftuttak

Måling av omgivelsestemperatur og fuktighet

Uansett arbeidstakerens klage er det nyttig å få litt innledende informasjon om klimatiske forhold ved å utføre en enkel romtemperatur / fuktighetsmåling.

Måleprosess ved bruk av det multifunksjonelle måleinstrumentet testo 480

Gå til midten av rommet med testo 480. Sving luftfuktighetsproben litt frem og tilbake i en høyde på ca. 60 cm (hastighet ca 1,5 m / s), til de viste verdiene har stabilisert seg. Det må tas hensyn til at måling ikke forfalskes av pusten.

Måleresultat & tolkning

Måleresultatet består av lufttemperaturen i ° C og den relative fuktigheten i %. En person på et kontor føler seg mest komfortabel ved romtemperatur på 22-24 ° C og en luftfuktighet på 40% til 60%.

DIN EN 15251 Kategori II tillater maksimale temperaturer på 26°C i kjølemodus og 20°C i oppvarmingsmodus ved 25% – 60% fuktighet.

Denne måling brukes til å få litt inn-ledende informasjon om inneklimaet. Hvis de målte verdiene allerede avviker sterkt fra det ovennevnte komfort-nivåområdet, er det ikke nødvendig med ytterligere evalueringer for øyeblikket. Det er sannsynligvis forårsaket av et HVAC-systemfeil.

Omgivelsestemperatur og fuktighet
Omgivelsestemperatur og fuktighet
Komforttabell

Grafisk presentasjon av komfortnivået med hensyn til luftfuktighet i omgivelsene og omgivende lufttemperatur

PMV/PPD måling

PMV / PPD-verdien gir en integrert undersøkelse av termiske faktorer under de respektive arbeids- og omgivelsesforholdene på arbeidsstedet. Måleresultatet er en objektiv uttalelse om nivået av termisk komfort.

PMV (Predicted Mean Vote)

PMV er et mål på den gjennomsnittlige termiske følelsen av en stor gruppe mennesker.
Denne verdien beregnes ut fra parametrene.;

 • Omgivelsestemperatur • Strålingstemperatur
 • Trekk
 • Relativ fuktighet og inngangsverdiene
 • Klesindeks
 • Aktivitet

Klesindeks

Klær påvirker en persons varmebalanse. Det utgjør grenselaget mellom kropp og inneklima og har derfor en direkte innvirkning på termisk komfort. Fysisk er klærne preget av termisk overføringsmotstand mellom hud og omgivende miljø.

Aktivitet

Aktivitetsnivået er et mål for en persons energiomsetning. En person med fullstendig hvile har en basal metabolisk hastighet på M = 0,8 met (met = metabolisk hastighet = metabolismen- het, 1 met = 58 W / m2 kroppsover- flate).

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied).

PPD beskriver forventet prosentandel av mennesker som er misfornøyd med klimatiske innendørsforhold. Verdien er uttrykt i prosent og faller ikke under 5% misfornøyde mennesker, siden det er umulig å spesifisere et omgivende klima som vil tilfredsstille alle på grunn av variasjon mellom enkeltpersoner.

Parametre for PMV / PPD-beregningen
Måleparameter Måleområde
Aktivitet 0.1 ... 4.0 met
(met = Metabolic Rate, evaluering av den menneskelige aktiviteten)
Parameter [met] Forklaring
0.1 - 0.7 Ligge nede, avslappet
0.8 - 0.9 Sitter ned, avslappet
1.0 - 1.1 Sittende aktivitet
1.2 - 1.5 Stående oppreist
1.6 - 1.7 Stående oppreist enkel aktivitet
1.8 - 1.9
Stående oppreist, moderat aktivitet
2.0 - 2.3 Sakte gange
2.4 - 2.9 Rask gange
3.0 - 3.4 Anstrengende aktivitet
3.4 - 4.0 Ekstremt anstrengende aktivitet
Måleparameter Måleområde
Klesfaktor 0.1 ... 3.0 clo
(clo = Clothing factor, evaluering av bekledning)
Parameter [clo] Måleområde
0 - 0.02 Ingen klær
0.03 - 0.29 Undertøy
0.30 - 0.49 Shorts og t-skjorte
0.50 - 0.79 Bukser og t-skjorte
0.80 - 1.29 Lette forretningsklær
1.30 - 1.79 Varme forretningsklær
1.80 - 2.29 Jakke eller kåpe
2.30 - 2.79 Varmt vintertøy
2.80 - 3.00 Ekstremt varmt vintertøy
Tabell 2: Parametre for PMV / PPD-beregningen.

Måleprosess ved hjelp av testo 480

 1. Testo 480 klima måleinstrument med tilhørende prober er satt opp ved problemområde. Følerne er plassert på samme nivå som den ansattes arbeidshøyde. (Standard DIN EN ISO 7730 angir ikke målehøyden.)
 2. Før du begynner den faktiske PMV / PPD målingen, må utjevningstiden til globeføleren tas i betraktning (ca. 20 – 30 min). Forsink derfor å starte måleprogrammet til en stasjonær verdi er fastslått for globens temperatur.
 3. PMV / PPD måleprogrammet veileder teknikeren gjennom målingen trinn for trinn. I tillegg til klesindeksen og aktiviteten, må måleperioden og målesyklusen også defineres. Disse sistnevnte er hovedsakelig avhengig av respektive måleoppgave eller arten av klagen.

Målesyklus / måleperiode

Hvis en medarbeider klager over generell, permanent ubehag på arbeidsplassen, er det ofte en rask måling som varer noen få minutter for å få en ide om de termiske forholdene. Men hvis arbeidstakeren bare er misfornøyd med de termiske forholdene på ulike tidspunkter, er det fornuftig å utføre en langsiktig måling over hele arbeidsdagen.
Dagavhengig kontroll av HVAC-systemet kan medføre midlertidig termisk ubehag. Målesyklusen valgt for langsiktig måling bør være relativt finjustert (5 – 30 s), fordi flere data gjør det mulig å foreta en undersøkelse som er mer nøyaktig når det gjelder tidsplan. Med sin minneforvaltning for opptil 60 millioner avlesninger, kan testo 480 også dokumentere svært store datamengder.

Måleresulta/tolking

Uavhengig om du utfører en relativt kort måling eller en langsiktig måling i løpet av en dag, når målprogrammet er avsluttet, får du en PMV / PPD-verdi som er gjennomsnittlig i løpet av respektive målperiode.
Under visse omstendigheter kan dette være tilstrekkelig informasjon.

Du har imidlertid også mulighet til å utføre en individuell verdianalyse av PMV / PPD-verdiene for å filtrere ut verdier som, når det gjelder en langsiktig måling, bare ligger utenfor normen på et bestemt tidspunkt. Dette er veldig praktisk ved hjelp av den medfølgende testo EasyClimate-programvaren.

Oversikt termiske forhold

En relativt rask måling er ofte tilstrekkelig for å få en oversikt over de termiske forholdene.

Termiske forhold resultat

De termiske forholdene er tydelige umiddelbart, med et blikk.

Utdrag fra måleprotokollen til testo 480

Utdrag av kurve

PMV climate rating scale:

 • +3 = hot
 • +2 = warm
 • +1 = slightly warm
 • 0 = neutral
 • -1 = slightly cool
 • -2 = cool
 • -3 = cold

Måleresultatet er en verdi mellom +3 og -3 og relaterer seg til omgivelsene. En PMV-verdi på -0,5 til +0,5 svarer til termisk komfort.
Evalueringen kan utføres i grafisk eller tabellform. Bilde med utdrag viser måleresultatet som en grafikk, hvor en PMV-verdi på 0,21 og en PPD-verdi på 5,92% vises som en blå prikk på den grønne linjen. Alle verdier på den grønne linjen svarer til termisk komfort Kategori B i henhold til DIN EN ISO 7730.

Hvis PMV-verdien ligger utenfor grensen på ± 0,5, må en årsaksanalyse utføres. Som et første skritt bør måleresultatene av de enkelte parametrene globetemperatur, romtemperatur, fuktighet og lufthastighet undersøkes nærmere (se tabell nedenfor). Hvis du for eksempel oppdager en betydelig temperaturforskjell mellom rom- og globetemperaturen, kan årsaken være høy solstråling gjennom vinduet.

Avhengig av hvilke individuelle parametere som avviker fra normen, kan årsakene være defekte komponenter, feil innstilling av HVAC-systemet eller omgivelsesforholdene på stedet (for eksempel luftuttak, vinduer, struktur- eller modifikasjoner).

Utdrag fra DIN EN ISO 7730

Utdrag fra DIN EN ISO 7730

Den maksimale gjennomsnittlige lufthastigheten er basert på turbulens på 40% og en lufttemperatur som er lik globetemperatur. For sommeren og vinteren brukes en relativ fuktighet på henholdsvis 60% eller 40%. For å bestemme den maksimale gjennomsnittlige lufthastigheten, er den lavere temperaturen i området valgt både om sommeren og om vinteren.